Pensionssystemet måste ändras

31 augusti 2019 06:15

Vad och hur tänker staten, tillsammans med kommunerna, vidta för insatser för att förbättra tillståndet för samtliga pensionärer i Sverige. Cirka 300 000 svenska pensionärer klassas som fattigpensionärer enligt EU:s statistikorgan Eurostat. Inkomstgräns under 12 300kr/månad eller ett annat regelverk som anger 60 procent av medianinkomsten, till exempel (25 000 x 60% = 15000). Hur många pensionärer har en pension på 15000 kronor brutto?

Nu måste stat och kommunerna ta sitt ansvar för detta. Förändra hela pensionssystemet i grunden samt säkra att beloppen följer den allmänna kostnadsutvecklingen i landet. Det kan inte vara rimligt att pensionerna sänks när ekonomin ändras och åker jojo upp och ner. Vilka andra grupper i samhället skulle acceptera en sådan ordning?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Blom