Pensionärer går inte på dagis

17 juni 2019 06:15

Nedan angivna 6 trivsel­regler är uppsatta på Träffpunkterna,i vilket fall på 86:an vid Torbjörnstorg och i Gottsunda (övriga ej info om). Man tar sig för pannan när följande info finns:

1. Vi kommunicerar med god/artig ton med varandra, både verbalt och icke verbalt. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi är snälla och vänliga.

2. Vi lyssnar på varandra och låter alla prata till punkt.

3. På Träffpunkten går vi efter principen ”Ett tryggt rum”. Det innebär att åsikter är välkomna så länge de inte är kränkande eller nedvärderande. Träffpunkten är en välkomnande plats för alla.

4. Vi talar med varandra och inte om varandra.

5. Vid klagomål/negativa synpunkter används synpunktsblanketten.

6. Om dessa trivselregler inte följs får personen i fråga omedelbart lämna Träffpunkten med en månads avstängning.

OBS! Man skulle kunna tro att det handlar om förskolebarn, men denna info gäller för den vuxna gruppen pensionärer där många nu känner sig kränkta av en sådan här info. Om som det ryktas har varit incidenter på någon träffpunkt med hård ordväxling så måste någon chef inom Äldreförvaltningen ta samtal med berörda parter i stället för ovan nämnda information. Vi anser detta är ”överförmynderi”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Ask Lars O. Ericsson