Offentlig konst ska vara offentlig

6 september 2017 06:00

Den offentliga konsten, köpt för skattepengar, är under diskussion. Dels är det oenighet i landstinget om hur mycket man skall köpa konst för. Dels har Högsta domstolen beslutat att även när ett konstverk har köpts och ställts ut mitt i stan så gör konstnärens upphovsrätt det förbjudet att sprida foton av det på internet.

Det absurda är att detta gjordes i en dom mot en icke-kommersiell webbplats med syftet att sprida information om offentliga konstverk så att de skulle bli mer kända och fler skulle kunna hitta dem.

Köps offentlig konst för konstnärernas skull eller för oss som skall se den?

Jag hade naivt trott att om staden eller landstinget köper ett konstverk så köper man också rättigheterna till det, men det är alltså fel. Det enda rimliga är en lagändring, som anpassar upphovsrättslagen till ­dagens förhållanden.

I väntan på detta kräver jag att Uppsala kommun och landsting tills vidare inte köper någon konst för våra skattepengar om inte konstnären låter sin upphovsrätt till foton ingå i köpet, så att foton sedan kan spridas fritt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Svante Janson, Uppsala