Oacceptabelt dålig skolskjuts i glesbygd

8 september 2019 06:30

Från Trafikcentralen meddelades:

”Det nya avtalet innehåller högre kvalitetskrav än tidigare, större samordningsvinster och är även anpassat för att nå kommunens klimatmål fossilfritt Uppsala 2030. Avtalet innebär att transporterna år 2022 ska drivas med fossilfria bränslen som biogas, vätgas eller el till 50 procent.

Vad man inte hade räknat med, var att det saknades fordon hos leverantörerna, att inte alla fordon hade avtalsenlig utrustning och att de personella resurserna hos leverantörerna inte var tillräckliga”

Vinster och klimatreformer i all ära men vart kommer barnens vardag in? Skolbarn har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts. Dock fungerar detta ibland synnerligen dåligt.

I vårt fall uppfattar vi stor brist på samordning och ansvarstagande från berörda aktörer.

- Olika taxiföretag anlitas, minst 5 olika tycks förekomma (när och om de kommer och hämtar barnen)!

- Om transporten inte kommit i tid och man ringer är det ofta telefonkö mer än en 30 minuter! Inte kul när jobbet väntar!

- Ibland kommer transporten för hämtning efter att skollektionen börjat på skolan!

- Ibland kommer 2 bilar samtidigt?

- Det är många olika förare vilket kan vara otryggt för barnen!

Förra terminen fungerade skolskjutsen verkligen bra, tider hölls, få förare som barnen lärt känna samt förare med erfarenhet att säkerställa att barnen hade bälte på sig innan avfärd.

Skärpning från berörda aktörer för att det alltid ska fungera bra och tryggt för vår största tillgång – skolbarnen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Nordström