Post Postutdelningen har fortfarande problem. Idag, den 30 januari, fick vi ett antal räkningar som ska vara betalda under de närmaste dagarna. Räkningarna var utskrivna den 9, 10 resp 14 januari, och det har alltså tagit 2–3 veckor för dem att anlända till vår brevlåda. Två företag delar ut post till oss, och vi vet inte vilket som delat ut just dessa räkningar. Det betyder att vi inte heller vart vi ska vända oss med klagomål.

Är detta acceptabelt? Nej, naturligtvis inte. Posten är en viktig infrastruktur och ska fungera. Den gjorde det förr, så det går bevisligen.