Nya VA-taxan kan bli skadlig för miljön

21 februari 2019 06:30

Styrelsen för Uppsala Vatten (UVA) beslutade 2018-12-08 att under våren 2019 föreslå kommunfullmäktige att ändra brukningstaxan för vatten- och avlopp (VA). Nuvarande brukningstaxa har en fast del på 50 kubikmeter/år, som alla abonnenter får betala. För förbrukning över 50 kubikmeter/år utgår en rörlig avgift per kubikmeter. En ensamstående pensionär förbrukar ofta ca 40 kubikmeter/år. En barnfamilj i en villa kanske ca 200 kubikmeter/år.

Det nya taxeförslaget går ut på att UVA:s intäkter från vattenförbrukning ska bestå av cirka 50 procent från fasta avgifter och ca 50 procent från rörliga. Det innebär sannolikt att småförbrukarna måste betala betydligt mer än idag.

Fördelen för UVA är att intäkterna blir stabilare (mindre beroende av aktuell vattenförbrukning) än med befintlig taxa. Nackdelen är att incitamentet för abonnenterna att spara vatten minskar påtagligt. Med nuvarande taxa har bostadsbolag på kort tid kunnat ”räkna hem” byte till vattensnål utrustning i lägenheter. För UVA blir risken stor att dyrbara utbyggnader för både dricks- och avloppsvatten måste tidigareläggas i en expansiv kommun som Uppsala, om vattenförbrukningen ökar mer än väntat på grund av en förändrad taxa.

Från miljösynpunkt (el, kemikalier, restprodukter, behov av nya anläggningar etc) är det viktigt att onödig vattenförbrukning motverkas med taxan. En annan viktig miljöaspekt, som inte är lika uppenbar, är att utsläppen även från ett mycket väl fungerande avloppsreningsverk (som Kungsängsverket i Uppsala) är starkt kopplad till behandlad avloppsvattenmängd i anläggningen. Det är således både en kraftfull miljö- och besparingsåtgärd att spara vatten i ett samhälle.

Brukningstaxan för vatten i Uppsala kommun bör därför i huvudsak vara rörlig även i fortsättningen, så att lyxkonsumtion motverkas. För UVA blir det dock i ett sådant fall inte så lätt att förklara för allmänhet och politiker att ju mer brukarna sparar desto dyrare blir priset/kubikmeter. Det beror på att kostnaden för investeringar (anläggningar) dominerar kraftigt över driftkostnaderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Holmström