Nya VA-taxan behövs när Uppsala växer

29 augusti 2019 06:30

Svar till insändare 23/9 från Roger Ekström och Hans Holmström med anledning av förslaget på ny VA-taxa.

I dag har Uppsala kommun en VA-taxa, som till största del baseras på rörliga intäkter. Detta samtidigt som kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten och regnvatten till största delen är fasta. Det är en ekvation som inte går ihop.

Därför föreslår Uppsala Vatten att vi går över till en taxa som har en högre andel fasta intäkter. Med förslaget får Uppsala Vatten bättre ekonomiska förutsättningar att långsiktigt fortsätta arbetet med att bygga hållbara VA-system för ett växande Uppsala. Det är en modell för VA-taxa som de flesta kommuner i Sverige redan har gått över till och som är väl förankrat bland våra politiker.

Vattenförbrukningen har gått ner i Uppsala de senaste tio åren och en viktig faktor är hushållsmaskiner som är mer effektiva och diskar och tvättar med mindre vatten. Vi vill se en fortsatt trend med minskad vattenförbrukning och ser att potentialen ligger i innovationer och teknik. Ekonomiska incitament är en mycket liten del av människors drivkraft att spara vatten, men en högre vattenförbrukning kommer även i fortsättningen att ge en högre räkning att betala. Den rörliga delen av VA-taxan ska inte på något sätt tas bort.

De låga grundvattennivåerna som vi ser i stora delar av Sverige i dag gör att vi alla måste bli mer varsamma med hur vi använder vårt dricksvatten. Vi har infört bevattningsförbud i några områden i kommunen där vi har haft låga, eller mycket låga, nivåer i våra brunnar. Och även om vi gör åtgärder för att förbättra situationen, som till exempel i Lövstalöt där vi kommer att borra en ny brunn, så kan vi inte påverka grundvattennivåerna. Låga grundvattennivåer är nog något vi behöver vänja oss vid och anpassa oss efter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Hallenberg,