Missvisande om behovet av boenden

16 februari 2019 06:30

Replik på kommunalrådet Caroline Hoffstedts svar 9/2 på vår insändare.

Caroline Hoffstedt svarar 9/2 på vår insändare 30/1 om trygghetsbostäder. Svaret andas optimism i boendefrågan men är tyvärr missvisande. Vem som helst kan gå in på nätet och läsa den plan vi refererar till, ”Bostads- och lokalförsörjningsplan”, som antogs av kommunfullmäktige och äldrenämnden i december 2018.

Där kan man läsa att behovet för omvårdnads- och demensboende ökar fram till 2030 med 1000 platser. Men någon kapacitetsplanering som täcker detta finns inte. Kommunen utgår ifrån att behovet till viss del skall täckas av privata vårdgivare (LOV). Man kan där också läsa kommunens egen slutsats: ”I dagsläget råder en otydlighet kring hur stor andel av fastighetsbeståndet kommunen skall ha kontroll över, vilket gör att planeringen för framtida byggnationer blir svårbedömda, både om de kommer och i så fall när.”

Vidare tar Caroline Hoffstedt i sitt svar över huvudtaget inte upp trygghetsboenden, som kommunen nogsamt påpekar i ovan nämnda plan att man inte har någon skyldighet att tillhandahålla. Nej, det finns inga lagstadgade krav på det, men vi tycker att man i ”Den äldrevänliga kommunens” anda skall stimulera boendeformer som 7 av 10 äldre efterfrågar och som kan avlasta behovet av omsorgsboenden.

År 2030 är 11 år framåt i tiden och alla vet att antalet äldre över 65 år ökar mycket och inte minst de äldsta över 90 år och eftersom det redan idag, år 2019, finns ett behov på runt 1 000 nya trygghetsboenden så lär behovet vara måhända det dubbla år 2030.

Vi ser fram emot diskussioner om verkliga planer för äldreboenden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnel Jägare (ordf.) Lars O Ericsson Björn Hammarberg