Mer kan göras för miljön

16 november 2017 06:30

Tack Centerpartiet för flera bra förslag på åtgärder som ska minska utsläppen.

Vi behöver alla göra vad vi kan för att stoppa den klimatförändring som pågår. Politiker har en viktig roll; att ge tydliga riktlinjer för resten av samhället. Skatteväxlingen som Centerpartiet föreslår (höjda skatter på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, och sänkta skatter på jobb och företagande) är ett bra förslag, men inte tillräckligt genomgripande. Här är en kort sammanfattning av ett förslag som bör drivas i stället.

* En koldioxidavgift läggs på alla fossila bränslen vid import eller vid pumpen.

* Avgiften höjs sedan år efter år, tills förbrukningen av de fossila bränslena helt upphör.

* Intäkterna från avgiften delas ut en gång i månaden, i lika stora delar, till alla medborgare.

En stadigt ökande avgift med utdelning skickar en signal om att omställningen till fossilfritt är ofrånkomlig, vilket den är, och ger företag och privatpersoner möjlighet att planera och genomföra den omställningen. Nästan alla partier vill, liksom Centerpartiet, stoppa förbrukningen av fossila bränslen. Så i stället för att göra klimatåtgärderna till ytterligare ett politiskt slagfält med knappt märkbara skillnader bör man nå en blocköverskridande överenskommelse. Det skulle ge företag och privatpersoner tydliga besked om framtidens klimatpolitik. Det som behövs är ett förslag som kan accepteras av alla, förslagsvis "Avgift och Utdelning”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!