Med livet som insats på fornminne

20 augusti 2019 06:15

Hej Trafikverket. Det gäller cykeltrafiken mellan Uppsala och Sala. Rättare sagt: Möjligheten att cykla den vägen är näst intill obefintlig om du inte vill riskera livet eller skador för livet.

Vägen är nämligen så smal att när möte med bilar sker och du cyklar längst ut är du illa ute. Minsta tvekan eller vingling med cykeln kan innebära att du blir påkörd. Vägen är närmast att betrakta som ett fornminne från 1950-talet då biltrafiken var snäll och antalet fordon lågt. I dag är det andra bullar och bussar och transportfordon blandas med personbilar och en och annan cyklist om du vågar satsa livet på denna väg genom ett vackert landskap. En cykelbana eller en breddning av vägen är ett måste.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dan Kotka