Marken kommer att saneras

Utbyggnaden av Rosendal är i full gång. På det som ursprungligen var ett exercisfält och senare arrenderades ut som golfbana växer en ny stadsdel fram.

15 oktober 2016 06:30

Här på bara några minuters cykelväg från centrum blir det plats för närmare 5 000 bostadsrätter, hyresrätter och radhus samt en ny skola, flera förskolor, en idrottshall, ett par nya parker och ett stadsdelstorg. I den södra delen av Rosendal har människor redan flyttat in i de nya husen och ett flertal restauranger har etablerats. Snart får området också sin första större livsmedelsbutik.

Som alltid när det ska byggas finns det en mängd hänsyn som ska tas. Sten Jameson oroar sig (UNT 2016-10-12) för den gamla skjutvallen i området och risken för blyföroreningar.

De undersökningar som gjordes inför antagandet av detaljplanen bekräftade den risken. Miljökontoret är informerade och marken kommer att saneras. De aktörer som är med och bygger i Rosendal lever alla upp till högt ställda krav på god gestaltning och hållbart byggande.

Rosendal kommer att bli en av de första hållbarhetscertifierade stadsdelarna i landet. Det här är en positiv utveckling för Uppsala och för alla dem som får ett hem i denna nya stadsdel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Pelling