Insändare Om Uppsalas politiker menar allvar med sina beslut är ärendet lätt. De har själva antagit en policy med innehållet att nybyggnation ska samverka med den omgivande miljön och berika dess kulturhistoriska värden. Ingen miljö i Uppsala är mer känslig än Odinslund. Den nu föreslagna exploateringen faller på sin egen orimlighet. Både arkitekter och beställare tycks blinda för platsens historiska samspel med de omgivande byggnaderna. Det är säkert möjligt att varsamt skapa en utformning av Odinslund i enlighet med den antagna policyn. Men stor glaslåda strider helt mot denna policy.