Lantbrukare ska inte särbehandlas

15 februari 2018 06:15

Svar på insändaren ”Enköpings kommun ökar pålagorna” från avsändaren Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen.

Catharina Rudolphson på LRF Mälardalen företräder i insändaren ett stort antal lantbrukare i Enköpings kommun som ifrågasätter att kommunen beslutat att införa en årsavgift för miljötillsynen hos lantbruk i B- och C-klassen.

Det är inte vår avsikt att öka regelkrånglet, som insändaren säger. Vi vill däremot behandla alla verksamheter på samma sätt

Andra verksamheter som bensinstationer, förskolor, tillverkningsindustrier och reningsverk betalar en årsavgift för sin tillsyn. Vi ser inga skäl till att stora aktörer som lantbruk ska särbehandlas och undantas från tillsyn och årsavgifter.

Catharina Rudolphson menar att lantbrukens tillsynsavtal med besättningsveterinärer skulle garantera god hantering av miljöfarlig verksamhet. Vår syn är att veterinärerna arbetar med djurens hälsa och inte med tillsyn av exempelvis kemikalieförvaring och sprutjournaler.

Tiden som vi lägger på tillsynen är helt i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag. Vi använder samma taxa som majoriteten av Sveriges kommuner. Våra grannkommuner Sala-Heby och Västerås lägger samma antal timmar på tillsynen. Västerås kommun har dessutom utökat årsavgifterna till att omfatta även de mindre lantbruken.

Vi vet att våra lantbrukare har kunskap och ett stort engagemang i sin närmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning vill ha ett gott samarbete och en god dialog om miljöfrågor med lantbruksföretagen. Vi är angelägna om att hjälpa till att utveckla näringen inom ramen för gällande lagar och regelverk.

Vi tycker att det är tråkigt om lantbrukarna anser sig felbehandlade. Vårt beslut kan självfallet överklagas till högre instans och prövas med legitimitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!