Lagstifta om kontanterna

14 juni 2019 06:00

Man kan inte lämna ansvaret på marknaden att ansvara för kontanter i samhället. Marknaden gör allt för att maximera vinster och göda aktieägarna. Samhället måste lagstifta om att staten eller storbankerna eller gemensamt ansvarar för kontanter i samhället.

Låt inte kontanter i samhället bli ännu en ”långbänk”, ta ert ansvar nu och lagstifta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Viklund