Krav på äldreboende allt för höga

29 november 2018 06:15

Kommentar till insändarsvar av Yvonne Jonsson 20/11

Sakfel och fel i sak kan man kalla del av innehållet i de båda insändarna som en chef på Äldreförvaltningen i Uppsala nyligen sänt in till UNT. För att göra en lång historia kort så är det så här: Behovet av särskilda boenden är täckt skriver Äldreförvaltningen och svaret är att det beror på hur man läser eller framförallt vill läsa. Att det i princip inte finns någon kö till särskilda äldreboenden beror till stor del på reglerna och kraven är alltför höga.

Man är allt äldre och i mycket sämre skick och många är nästan döende när de får en plats och vistelsetiden allt kortare. Det är därför vissa politiker och förvaltningen tror att behovet är täckt! Många tvingas vårdas hemma både med och mot sin vilja.

Man skriver även att en bra variant är att söka ett trygghetsboende för plus 70 åringar! Naturligtvis kan detta vara en bra ide men man låtsas inte om att staten/regeringen bestämt att denna boendeform försvinner den 1 april 2019 dvs bara drygt fyra månader fram.

Utanpå detta så försvinner det statliga stödet för värd/värdinna och investeringskostnader för gemensamhetslokaler med mera. Trygghetsboendena kommer att ersättas av serviceboenden med biståndsbeslut vilket gör det krångligare och svårare för många äldre att få ett sådant boende!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars O Ericsson,