Kontanter viktiga för samhället

4 maj 2019 06:30

Det är vår frihet och vårt oberoende det handlar om. I Sverige finns det tänkande människor som inte sväljer lögner, halvlögner och överdrifter fabricerade av myndigheter, företag och politiker. Vi har en tradition att tänka själva till skillnad mot dem som under längre tid har bott i diktaturer. Men tyvärr är även många av oss svenskar lättmanipulerade. Det bör ändras på. Ett slagord är på sin plats. Kontantlöst är värdelöst! Cashless is worthless! Låt oss ha ett ideologiskt mål hur omöjligt det än ser ut. Att Sverige ska bli det absolut sista totalkontantlösa landet i världen.

De problem som uppstår när kontanter försvinner uppmärksammas mer och mer, säger Niklas Arvidsson, docent på kungliga tekniska högskolan (KTH) som forskar på innovationer och förändringar inom betalsystemet i en TT-intervju. Till exempel om mobiltäckning och internetuppkoppling inte fungerar. Kontanter har en funktion att fylla som en backup, säger han.

Av de unga ökar andelen som vill ha kvar kontanter 62 procent. Problem med utanförskap (äldre) och vid krissituationer till exempel strömavbrott, krig etcetera. Storbankerna måste ta ett gemensamt ansvar. Bankomat AB tycker det är statens ansvar.

Kontanthanteringen är viktig för samhället. Enligt konsumenternas.se är huvudregeln att var och en är skyldig att ta emot kontanter. Till exempel får inte landstingen vägra ta emot kontant betalning av patienter.

Kontantmängden i Sverige var 56 miljarder kronor i mars 2018, vilket motsvarar 1,2 procent av BNP. Det är den lägsta andelen bland alla jämförbara länder, vilket gör Sverige närmast unikt ur ett internationellt perspektiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Viklund