Jakten på enskilda avlopp onödig

15 mars 2019 06:30

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och landets kommuner tvingar just nu ett stort antal fastighetsägare att investera stora belopp i nya avloppslösningar. Jakten på enskilda avlopp motiveras med övergödningen.

De senaste forskarrapporterna om markens upptagningsförmåga visar att enskilda avlopp är ett mycket litet miljöproblem. Däremot släpper kommunerna ut åtta till tio gånger så mycket som alla enskilda avlopp tillsammans. Dessa forskarrapporter har man sopat under mattan. Dessutom finns det stora områden i Sverige som har brist på fosfor och där är åtgärderna meningslösa.

Denna jakt på enskilda avlopp och landsbygdsbefolkningen är en stor skandal och borde uppröra och beröra många rättskaffens människor. De borde också beröra våra politiker, som nog inte alltid är medvetna om vilka följderna blirav de beslut de tar. Många pensionärer bor på landsbygden och dessa drabbas särskilt hårt. De får inga lån för att genomföra dessa avloppslösningar.

En del av pensionärerna blir tvungna att gå från hus och hem. De kan inte finansiera denna nya avloppslösning. För vissa blir kostnaden lika hög som värdet på deras fastigheter, särskilt i Norrland. Ute i bygderna i vårt land, sitter nu många pensionärer och våndas över konsekvenserna av denna lag. Det mest upprörande är att denna lag och de åtgärder den kräver är onödiga.

Vi har fått en ny regering, som särskilt betonar att man ska satsa på landsbygden och pensionärerna. Att då kräva att landsbygdsbefolkningen/pensionärerna ska genomföra dessa avloppslösningar till höga kostnader är knappast en satsning på landsbygden eller pensionärerna.

Det är mycket märkligt att det inte förekommer någon debatt om detta i medierna. Vad säger våra riksdagspartier? Det skulle vara väldigt intressant att får höra företrädare för våra partier kommentera uppgifterna i debattinlägget och också tala om hur de ser på den här lagen om enskilda avlopp som ställer till så mycket förtret för landsbygdsbefolkningen till stora kostnader och till ingen nytta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rolf Wendle