Inte klart om ny form av trygghetsboende

10 januari 2019 06:00

Svar till insändare av Lars O Ericsson 31/12

Från och med 2 april 2019 införs en ny lag som möjliggör för kommuner att införa så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, en insats enligt socialtjänstlagen. Den nya boendeformen faller inom äldrenämndens ansvarsområde.

För Uppsala kommuns del utreder vi just nu om och hur insatsen ska införas i Uppsala.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en ny särskild boendeform för äldre personer som behöver stöd och hjälp i boendet, dock ej dygnet runt, och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Nuvarande form av trygghetsboende är inte en biståndsbedömd insats via socialtjänstlagen utan en bostadsform på den ordinarie bostadsmarknaden. Bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden förmedlas via Uppsala bostadsförmedling och ingår inte i äldrenämndens ansvarsområde.

Båda boendeformerna kan komma att finnas parallellt efter att lagen träder i kraft under 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Juhlin,