Hjälp oss hjälpa elever som mår dåligt

12 augusti 2019 06:00

Alla skolor bör ha regelbundna besök hos kurator på samma sätt som man har hälsokontroller hos skolsköterskan.

Region Uppsalas undersökning Liv och hälsa ung 2019 visar att alldeles för många av Uppsalas ungdomar mår dåligt eller mycket dåligt. Vi har även gjort vår egen enkät som visar att cirka 20 procent av 110 mår dåligt, samt 28 procent mår "sådär". 75 procent av de som besvarat enkäten är mellan 13 och 18 år.

Kommunen är medveten om att allt fler och fler ungdomar mår allt sämre och sämre och vi anser att det nu är dags för konkreta åtgärder. Genom att ha regelbundna besök hos kurator så tror vi att man lättare kommer upptäcka de elever som mår dåligt.

Många av de som idag mår dåligt söker inte hjälp självmant. Om alla elever däremot får möjlighet att besöka kuratorn regelbundet blir det lättare för dem att öppna upp sig och dela med sig om sina tankar och problem, vilket även reflekteras i vår enkät där endast 14 procent svarade att det var någonting de inte skulle känna sig bekväma med.

Responsen vi har mottagit från ungdomar i Uppsala har varit otroligt positiv. 91 procent av de som besvarat vår enkät tycker att detta är ett bra förslag, och vi har även fått ett positivt bemötande ute på Uppsalas gator. Självfallet skulle detta kosta kommunen mycket pengar att genomföra men om det är något vi bör prioritera så är det just det här. Ungdomarna är vår framtid, och om vi inte investerar i vår framtid nu kommer det endast bli värre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hannah Lundström, Judith Westergård, Miro Ali Akbar, Nour Alzahrawi