Hastigheten måste skruvas ned

8 februari 2019 06:00

Varför ökar dödsolyckorna i Sverige? Jag har haft körkort i 53 år och sett utvecklingen i trafiken. I tidernas begynnelse kunde man ibland tacka en annan trafikant idag pekar man finger allt oftare. Idag sitter "egot" bakom ratten.

För någon vecka sen besökte jag Björnriket en resa på drygt 40 mil från Uppsala. Väglaget var uselt med snö på vägen eller ishalka. Jag tyckte att den reella hastigheten räckte väl men blev trots det omkörd av bilar långt över rekommendabel hastighet. Dårar eller rallyförare, förmodligen det förstnämnda.

Hastigheten i samhället måste skruvas ner annars får vi aldrig till en förbättring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Kastenholm