Har Ackis inget arbetsmiljöarbete?

19 juni 2019 06:00

Åter rapport om ohållbara arbetsförhållanden på Akademiska sjukhuset – nu på förlossningsavdelningen.

Liknande rapporter har vi under åratal med upprördhet fått ta del av samtidigt som den politiska ledningen ständigt talat om ”personalen som den främsta resursen” och att arbetsmiljön måste bli bättre.

Vi har sedan ett tjugotal åren en lagstiftning om systematiskt arbetsmiljöarbete med föreskrifter och konkreta handlingsförslag för arbetsgivarna att tidigt fånga upp och åtgärda organisatoriska och sociala förhållanden som kan leda till arbetsrelaterad stress och sjukdomar. Risker ska löpande undersökas och handlingsplaner göras i samarbete med personalen.

Alla krisrapporter ger intrycket av att några sådana obligatoriska undersökningar och handlingsplaner aldrig görs. Är detta möjligt? De är ju viktiga instrument för att verksamheterna ska fungera och personalen trivas och behålla hälsan.

Genomför nuvarande sjukhusstyrelse dessa undersökningar och handlingsplaner vid alla avdelningar?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Hedman