Insändare ”Låt inte tidens mode få styra stadens utveckling” citat från SVD Kristina Berglund Arkitekt SAR/MSA, vice ordförande i Sveriges byggnadsvårdsförening.

Det är ytterst viktigt att bevara gamla värdefulla miljöer som Odinslund! I krigshärjade europeiska städer har man bevarat stadskärnor, fasader av gamla vackra hus men renoverat det inre pietetsfullt. Dessa gamla städer drar turister och därmed inkomster.

Få åker till gamla DDR eller Warszawa för att beundra betongklossar! Ej heller att bygga glashus är acceptabelt i en gammal värdefull miljö!

Det är inte bara luftföroreningar utan också förstörelse av kulturminnen som Odinslund med flera som utgör Uppsalabornas livsmiljö! Den ska nämnd, män och kvinnor i tjänst för Uppsalabornas bästa (så kallade tjänstemän) beakta till 100 procent!