Ge särskilt stöd till papperstidningen

10 oktober 2019 05:45

Vi i Almunge PRO och prenumeranter är bekymrade av den digitala utvecklingen inom nyhetsmedia.

Yttrandefrihet och fria ordet är samhällets viktigaste grundpelare för att få vara delaktig i samhällsutvecklingen. Nuvarande trend är att man satsar på mera och mera så kallade digitala tidningar. Många av oss har svårt att ta del av detta nya sätt att kunna följa till exempel den lokala nyhetsbevakningen eller opinionsbildningen. Årsprenumerationen av papperstidningen är för dyr för många äldre, samt möjligheten att kunna läsa tidningen i lugn och ro.

Det är riktigt att tidningar får så kallat tidningsstöd. Man har även ökat tidningsstöd för digitaliseringen.

Vi inom PRO Almunge anser att man bör samtidigt forma tidningsstödet så att det ges för personer som vill ha en traditionell möjlighet att läsa papperstidningen. Det är många äldre som väljer bort prenumerationen av ekonomiska skäl. Detta urholkar deras möjlighet att framföra sina åsikter i samhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Asko Laakso