Ge pensionärerna gratis buss dagtid

1 mars 2019 06:00

Gör det möjligt för pensionärer att åka buss gratis mellan kl 10 och 15! Det skulle säkert vara lönsamt för kommunen att låta oss gamla spendera våra pengar på allehanda aktiviteter i stället för busskostnad.

Det har man insett i Gävle och Göteborg för att bara nämna ett par kommuner med kloka ledare.

För att ytterligare göra det möjligt borde antalet hållplatser utökas. Nu på vintern med halka och kyla är det än svårare att ta sig in till centrum och därför är det viktigt att ha tätare mellan hållplatserna.

Förslaget att låta äldre få köpa månadskort för 150 kronor är fortfarande bara ett förslag och rimmar dåligt med de behov som pensionärer har. Vi är inga dagpendlare som åker buss varje dag! Även 22 kronor per gång är för dyrt.

Nej, låt oss åka gratis mitt på dagen för att komma in till centrum.

Om inget händer får vi fortsätta som förut.

Kanske skall man vara glad för dyra biljetter, glesa hållplatser och slippa ha dåligt samvete för att ta bilen till olika köpcentra istället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Magnusson