Insändare Den 15 mars och den 24 maj samlades många ungdomar i min ålder i Stockholm för att protestera emot klimatförsämring. Det fick mig att tänka om vår kommuns transportsatsning: kan inte Uppsala kommun införa gratis bussresor under sommaren?

I år rapporterade SVT Nyheter att Gamla Uppsala buss har blivit fossilfritt. Samtidigt som Uppsala har fått beröm för sin trafiksatsning har privata bilister i området också rört sig åt samma håll. Om Uppsala kommun inför gratis bussresor under sommaren, kommer det leda till färre bilar på våra gator under sommaren. Om Uppsala kommun inför kostnadsfria offentliga kommunikationsmedel kommer det ha en kedjeeffekt som möjliggör för andra kommuner att följa på samma spår. Kedjeeffekten som skapades kommer att förbättra lokaltrafiken runt om i landet.

Jag måste dock hävda att det finns flera följder av att införa kostnadsfri kollektivtrafik i Uppsala Kommun. Vem ska betala busschaufförerna och de andra anställda? Hur ska de företag som ansvarar för kollektivtrafiken kunna gå i vinst? Första steget mot en gratis kollektivtrafik är att avskaffa vinsten som är anknuten till trafiken. Nästa steg är att omsätta bidragen som går till UL och andra aktörer i den offentliga trafiken och att omsätta de intäkterna för att driva bussar och tåg. Sedan måste kommunen införa nedskärningar i områden som har ekonomiskt överskott och omsätta de till lönerna för personalen i de offentliga trafiken. Påföljderna kommer att påverka alla på olika sätt men kommer att gynna alla i slutändan.

Förra året rapporterade Upsala Nya Tidning att 78 procent av UL-resenär var nöjda med sina bussresor. UL har också lovat att antalet bussar på gatorna kommer att öka i år, vilket kommer att leda till en ännu starkare lokaltrafik. Fler bussar på vägarna innebär smidiga och snabba resor. Men om bussresorna inte blir gratis under sommaren så kommer trafikkaoset försämras av bilisterna som inte byter transportmedel. Det påverkar inte bara miljön, utan också trafiksäkerheten och våra arbetstider. I Luxembourg rapporterades att bilister tillbringade genomsnitt 36 timmar i trafikstockning år 2016. För att åtgärda detta så har de infört gratis kollektivtrafik i landet. Uppsala Län bör gå i samma riktning för att förbättra miljön och lokaltrafiken.

En avgiftsfri kollektivtrafik är nyckeln till ett samhälle som är bättre för både klimatet och stadstrafiken. Färre aktörer i trafiken leder till en säkrare trafik. När kommunerna runt om landet ser fördelarna och bestämmer sig att följa exemplet i Uppsala, kommer samhället att förbättras. Därför bör Uppsala kommun införa gratis kollektivtrafik på sommaren för alla.