Insändare ”Bara vi får 600 abonnenter så sätter vi igång, klart senast 2016. Vi bygger stabilt nät, inga luftledningar. Vi vet att det är mycket berg men det löser vi.” Det sa representanter för IP-Only vid informationsmöte 2015. I veckan sände företaget återigen ut ett informationsbrev med innebörden att man inte har löst ledningsförläggning eller ens har en tidsplan på projektet.

När jag för ett år sedan sökte svar på dessa frågor, det vill säga tiden då projektet skulle vara klart, visade det sig att ingen var tillsatt att driva projektet. All information om att det behövs geotekniska undersökningar, sjökabel och luftburna ledningar är undanflykter för att dölja att man inte påbörjat arbetet av projektet förrän nu.

Kommer fiberanslutning att vara omodernt innan IP-Only kommit igång?