Flytt i linje med ökad försörjning

7 juli 2019 06:45

Replik på insändare: ”Vilka fördelar fanns med flytten?” undrar Ylva Olausson i Uppsala nya tidning 20 juni.

Allt Arbetsmarknadsnämnden gör ska leda till att fler Uppsalabor kan försörja sig långsiktigt. Genom att samlokalisera arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen i ett utbildnings- och jobbcenter i Boländerna kan förvaltningen erbjuda Uppsalas kommuninvånare en väg in för att få stöd i form av både arbetsmarknadsinsatser samt reguljär utbildning som leder till jobb.

Den samlokalisering som nu genomförs inom arbetsmarknadsförvaltningen ska bland annat leda till:

• Utveckling av individuella och flexibla insatser

• Snabbare beslut som leder till ökad genomströmning

• Ökad tillgänglighet för medborgaren

• Möjlighet att kombinera SFI med arbetsbefrämjande insatser

• Ett samlat utbud på en plats

• Smartare utnyttjande av resurser

Detta ligger helt i linje med nämndens inriktning att fler kommuninvånare ska få ökade chanser till jobb och kunna försörja sig långsiktigt.

Nyligen etablerades utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, ett befintligt och gott exempel på hur bra tanken med samlokalisering fungerar. Här erbjuds Uppsalas invånare vägledning, arbetsmarknadsinsatser och utbildning på en och samma plats. Nu vill förvaltningen fortsätta arbetet med att samlokalisera verksamheterna i Boländerna. Lokalerna är väl anpassade för vuxenutbildningen såväl som arbetsmarknadsavdelningen. De är även centralt placerade nära Resecentrum med goda bussförbindelser från andra delar av staden samt med tillgång till fina cykelvägar.

Det finns också ett enormt behov av skolor för kommunens elever och inom Uppsala kommun finns en politiskt beslutad lokalförsörjningsplan. I den planen framgår det att Linnéskolan återigen blir en gymnasieskola och att arbetsmarknadsförvaltningen flyttar in i lokalerna i Boländerna. På detta sätt utnyttjas kommunens lokaler på ett så bra sätt som möjligt.

Samlokaliseringen är naturligtvis en del av Mittenstyrets mål att minska andelen försörjningsstödstagare i kommunen från 5 procent till 4 procent. Uppsala har bland den högsta tillväxten i landet och samtidigt ett stort bekymmer med de skenande kostnaderna för försörjningsstöd som pekar uppåt en halv miljard kronor inom några få år. Alla möjliga metoder kommer att prövas och den politiska viljan är tydlig. Därför är det viktigare än någonsin att genomföra de åtgärder som krävs, som samlokaliserad verksamhet, så att fler kommuninvånare ska få ökade chanser till jobb och långsiktig försörjning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mohamad Hassan