Fler äldrebostäder i ny detaljplan

13 februari 2019 06:15

Sven-Olof Fallholm skriver i en insändare (2019-02-01) om behovet av fler bostäder för äldre norr om Uppsala.

Som skribenten påpekar ska Uppsala vara en äldrevänlig kommun. I Uppsalas nya mittenstyre är vi helt eniga om att vi har ett stort arbete framför oss för att komma dit. Vi har gått från att tidigare haft långa köer till att idag kunna erbjuda äldre i behov av det en plats på ett vård- och omsorgsboende. Men vi behöver fortsätta investera i fler boendemöjligheter för våra äldre invånare i hela kommunen.

Kommunen jobbar just nu med en detaljplan i centrala Storvreta för hyresrätter, trygghetsbostäder, ett vård- och omsorgsboende samt nya lokaler för träffpunkten för seniorer.

Vi ska också under mandatperioden inleda arbetet för fler nya bostäder i området som knyter samman Fullerö och Storvreta. Där är planen att en markanvisningstävling för seniorbostäder ska genomföras. Där kan koncept som Bovieran bli aktuellt. Mark finns för detta.

Att ge fler äldre möjligheten att flytta från stora villor till bättre planerade boenden med sociala ytor skulle precis som skribenten nämner även bidra till att bryta den ofrivilliga ensamheten, vilket är ett prioriterat mål för oss i Mittenstyret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Pelling