Fel att förbjuda tiggeri

31 augusti 2019 06:00

Förbjud inte tiggeriet. Att vara barmhärtig är en dygd för ett land. Om vi ”skyddar” oss mot barmhärtigheten så drar vi också förbannelser över oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Giorgio Croce