Fel att dra in Fyrishovs seniorluncher

22 januari 2019 11:00

Inte subventionera seniorluncher på Fyrishov säger avdelningschef Jesper Kyrk på Äldrekontoret och pekar på konkurrenssituationen gentemot de privata restaurangerna. I sig kan jag ur näringspolitisk synvinkel hålla med om detta men hans uttalande blir som att ”sila mygg och svälja elefanter” då kommunen har 7 övriga seniorrestauranger där man kan äta seniorlunch för 50 kr(Fyrishov tar 60 kr).

Om någon försöker övertyga mig att dessa 7 restauranger går ihop ekonomiskt utan subvention då ljuger man ordentligt. Ingen ska tro att med lokalhyra, personal, kostnad för maten med mera att det går ihop att bara ta 50 kr! Att då dra in subventioner på Fyrishovs seniorluncher är rent bedrövligt . Viktigt också att notera att Fyrishov AB ägs till 100 procent av Uppsala kommun och att kommunfullmäktige nyligen beslutat att utreda möjligheten till seniorluncher för pensionärer på vissa skolor och privata restauranger! Den här frågan borde prövas!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars O Ericsson,