Kollektivtrafik Från den 19.e augusti har färdtjänsten inte fungerat. Detta sedan Uppsala kommun tecknat ett nytt avtal, med större fokus på samordning och miljö, än på att färdtjänsten skall fungera för resenärerna. De har bland annat tecknat avtal med ett bolag som inte har några bilar i Uppsala. 
Mediabevakningen kring detta har varit minimal. Färdtjänst skall vara istället för kollektivtrafik för de som av olika anledningar inte kan bruka allmänna kommunikationsmedel. Det har blivit bättre denna vecka då fördelningen mellan taxibolagen ändrats något. Det fungerar fortfarande inte bra. Du kan inte räkna med att få en taxi på morgonen fram till 9 eller på eftermiddagen före kl 17. 

Ju längre resa ju större risk att du inte får en taxi. Tänk om kollektivtrafiken fungerat på samma miserabla sätt, om så bara en dag. Då hade tidningar, radio och tv varit full av upprörda inslag, nu är det misstänkt tyst. Är det för att färdtjänstresenärer inte är en prioriterad grupp? Nu stannar många hemma från aktiviteter så som gymnastik, frisörbesök eller fikastunden med vänner, etc. Vem vågar åka iväg när du inte vet om du kommer hem? Kan det vara politikernas dolda miljöagenda som nu är synlig? 

När ingen åker, blir kommunens kostnader för färdtjänst låga, inga bilar leder till mindre utsläpp av avgaser, stannar alla hemma minskar konsumtionen en win-win situation för Uppsala kommun, eller? Vinnarna är i alla fall inte färdtjänstresenärerna som nu är strandsatta i sina hem.