Ett fritt skolval måste gälla alla

18 juni 2019 06:15

Att som elev få välja skola med passande inriktning kan i vissa fall vara bra. Ska det finnas fria val till skolor måste dock valfriheten gälla alla. Framförallt bör inte den bostadssegregering som finns förstärkas genom hantering av valen i stället för tvärtom.

Att utforma ett system som är optimalt för alla är naturligtvis omöjligt. Enligt min mening finns det dock gränser för hur olika det kan slå mot skilda elever. Det får inte vara så att en elev inte ens får tredjehandsvalet till en skola där massor har fått plats i första hand. Att sedan dessutom bli tvångsplacerad på den enda skola man av olika anledningar faktiskt inte vill gå på, då kan man inte längre prata om fritt val.

Om inte alla elever omfamnas av det fria skolvalet är det enligt min mening dags att skrota detsamma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Runeborn