Insändare EFTERRÄTT

Så vandrar vi tillsammans

mot den enda gräns

om vilken mänskligheten

tycks vara överens

En del vill vandra sakta

för att målet nå

medan andra springer

hellre än att gå

Men målet är detsamma

hur än vi oss betett

på vägen mot ett gränsland,

mot livets efterrätt.