Dölj inte mysljusets mörka sida

1 september 2019 06:30

UNT publicerade nyligen en översikt av soldrivna miniljus för trädgårdar och som lyser upp tillvaron för nattinsekter under 6 - 8 timmar.

Om man är intresserad av vår planets framtid så efterlyser åtminstone jag också en text som berättar hur dessa dess solceller tillverkas, deras fotavtryck på klimatet och hur de kanske kan återvinnas, eller alternativt deponeras säkert i tusentals år. Sammansättning av en solcell är komplicerad, ingående metaller i små mängder är säkert aluminium, koppar, stål, kisel med dess strömproducerande skikt, glas och plaster, kan finnas fler andra material i små mängder.

Produktion sker i stor utsträckning i bortre Asien, där huvuddelen av den elektriska ström som behövs för framställning, produceras av ifrågasatta koleldade kraftverk. Återvinning, om den nu överhuvudtaget sker, normalt sker bara en insamling och särsortering – men vad händer sen? Uttjänta solceller för hemmabruk hamnar förhoppningsvis i elektroniskt skrot, sen vet vi inte dessas senare öden, eller hur den verkliga återvinningen för recirkulation sker. Hur mycket av en solcell kan inte återvinnas och som måste deponeras är i slutändan en väsentlig fråga, som likaväl gäller många andra vardagliga produkter.

Slutsats? Om TT, källan till artikeln och UNT som publicerat texten, tar sitt miljöansvar, och kompletterar sina överblickar, då är kanske bilden av mysiga småsolceller i våra trädgårdar inte är lika oproblematisk som man kan förledas tro. En mer fullständig redovisning är också en vägledare för både konsumenter och importörer och säljare i sina beslut. Lite ljus i kvällsmörkret eller en långsiktig och oåterkallelig nedskräpning och nedsläckning av planeten?

PS. Det finns solceller på vårt tak, beräknad livslängd 40–50 år, stora solcellspaneler är mer attraktiva och lämpliga för återvinning, men det finns oklara frågor där också.

Peter Marinko,

Uppsala

SVAR:

Tipset är mottaget. UNT har intensifierat satsningen på journalistik om klimatet och miljöpåverkan. Det finns många relevanta uppföljningar att göra, samtidigt som alla ämnen vi skriver om inte kan beröra miljöaspekten. Men i ett konsumentsammanhang tillför så klart insändarskribentens uppgifter.

Kalle Sandhammar,

chefredaktör och ansvarig utgivare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!