Det finns platser på boenden

20 november 2018 06:00

Svar till insändare av Ulla Olausson, 14 nov

Hej Ulla,

Uppsala kommun har idag en god balans mellan behov och utbud av särskilda boenden för äldre, både inom omsorgsboende och boende med demensvård. De äldre med stort och långvarigt behov av vård och omsorg erbjuds därför plats inom särskilt boende, men beroende på önskemål vid val av boende kan väntetid uppstå eftersom olika boenden har olika tillgång på plats.

Varje år gör kommunen en befolkningsprognos där vi också tar hänsyn till omständigheter som kan påverka behovet av bostäder och lokaler för äldre, såsom tillgång på alternativ boendeformer på den öppna marknaden i form av seniorbostäder och trygghetsbostäder.

Behovet av äldreomsorg som exempelvis särskilt boende bedöms enligt äldrenämndens riktlinjer för biståndsbedömning. I riktlinjerna framgår vilka behov som behöver uppfyllas för olika insatser inom äldreomsorgen. Du hittar riktlinjerna under äldrenämnden på www.uppsala.se.

Givetvis kan även du som anhörig få stöd. Uppsala kommuns Anhörigcentrum kan ge särskilt stöd och vägledning för dig som anhörig. Du når dem via telefon 018-727 92 00 eller e-post anhorigcentrum@uppsala.se

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till mig direkt eller prata med en biståndshandläggare. Biståndshandläggare når du via Seniorguide i Uppsala, telefon 018-727 65 00.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Jonsson,