Insändare Kommentar till Susanna Walderstens inlägg 4/6 i UNT.

Jag cyklar dagligen från Bälinge till jobbet i Boländerna och den stökigaste och farligaste delen är utan tvekan nybyggda området på Johannesbäcksgatan. Det är mycket olustigt att åka tätt bland bilar som har fullt upp med att svänga, hålla koll på trottoarer med mera. Jag väljer mycket hellre en vanlig väg med två filer där bilarna kör fortare. Dagligen ser jag barn som cyklar längs denna väg och man får nog vara naiv om man tror bilarna ska hålla samma hastighet som cyklisterna.

Jag rekommenderar kommunens tjänstemän att cykla denna sträcka under rusningstrafik för att förstå problematiken. Det är feltänkt att man inte breddade gångbanan något så en cykelbana skulle kunna rymmas och det inte kommer bli aktuellt att cykla längs Fyrislundsgatans cykelväg när den är färdigställd med fyra påfarter och därmed fyra rödljus för cyklister.

Det rimmar illa med Uppsalas satsning på snabba cykelbanor. Förvånande nog finns det ingen annan lämplig cykelväg till jobbet via Gränby.

En klar förbättring vore att dela in nuvarande trottoar i en gång- och cykelväg, det räcker om cykelvägen har bredd för en cykel. Kanske går det även att nagga i kanten för parkeringarna längs Johannesbäcksgatan för att bredda gång och cykelvägen.