Insändare Föreningen Heimdal har varit en betydelsefull institution i det akademiska Uppsala och i studentlivet sedan sitt bildande 1891. Jag har varit medlem sedan 1975 och ständig ledamot sedan 1983. Jag valdes till senior 1991.

Föreningen har varit Sveriges och Uppsalas äldsta och största politiska studentförening. Man har samlat ett brett spektrum av borgerliga studenter och akademiker, med tonvikt på moderaterna och kristdemokrater.

Nu har man släppt in Sverigedemokrater i sina led. Det är främmande för den klassiska borgerligheten. Jag kommer därför att gå ur Föreningen Heimdal och rekommenderar alla likasinnade att göra detsamma.

Gustaf Björck

teologie doktor

Föreningen Heimdal är en partipolitiskt obunden och reformvänligt konservativ förening. Ingen i Heimdals styrelse eller annan förtroendevald är medlem i SD. Det betyder inte att det inte kan finnas enskilda medlemmar som sympatiserar med SD. Heimdal karaktäriseras av öppenhet och tolerans, och SD har trots allt ett väljarstöd på närmare 20 procent i den allmänna opinionen.

Att Heimdal är partipolitiskt obundet betyder inte att föreningen inte kan ta politisk ställning. I valet 2018 tog vi otvetydigt ställning för Moderaterna och för en regering ledd av Ulf Kristersson. Vi har inte ändrat åsikt.

Arvid Hallén

Ordförande Heimdal