Cyklar med antik bildning

7 oktober 2019 06:15

Jag betraktar de två äldsta cyklarna på landet, som skulle behöva repareras för att kunna användas. Men det har inte blivit av, då vi har andra cyklar som fungerar. De är väl från 1950- eller 60-talet. Cyklarna har vackra märken framtill.

Den ena cykeln heter ”Apollo”, illustrerat med en i metall upphöjd vacker bild av Apollo, en viktig gud i romersk mytologi. Han ses bl a som ljusets gud och han var en utmärkt bågskytt. Det måste väl betyda att cykeln är snabb som en pil eller kanske t.o.m. lika snabb som ljuset. Apollo var ju också namnet på den första bemannade rymdfärden som landade på månen, efter en snabb färd i rymden. Cykeln är tillverkad av Berlin & Co i Värnamo, som köptes av AB Nymans Verkstäder AB 1956, då produktionen flyttades till Uppsala. Så min pappas gamla cykel är väl tillverkad senast 1956.

Den andra cykeln heter ”Hermes”, och tillverkades vid AB Nymans Verkstäder, i Uppsala. Företaget slogs 1960 samman med AB Cykelfabriken Monark. Cykeltillverkningen lades ner 1963 i Uppsala. Hermes, som var halvbror till Apollon, var i grekisk mytologi gudarnas budbärare, klädd bland annat i ett par bevingade sandaler. Med sina bevingade skor blev han också löparnas gud. Ett snabbt sändebud antas han ha varit.

Ingen skulle idag uppkalla en cykel efter grekiska eller romerska gudar, då folk inte längre vet vad dessa symboliserar. Men lärda människor har i århundraden använt grekiska och romerska gudars namn som symboler kopplade till deras egenskaper i diktning och prosa. Även Carl Linneus använde sig flitigt av sådan kunskap. Tänk t ex på den stora och vackra Apollo-fjärilen som han namngav. Den flyger snabbt undan och seglar iväg.

Men denna kunskap har tydligen levt kvar ända in på 1950- och 60-talet i Sverige. Men här verkar det tyvärr ha tagit slut. Men några bildade cyklar finns fortfarande kvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Norén,