Insändare Replik till insändarsvar av Erik Pelling och Ylva Stadell 25/5

Många är engagerade för att rädda Hammarparken. Det beror naturligtvis på att så många har en helt annan idé om hur vi ska leva och bo i Uppsala än den som tycks ligga till grund för nybyggnadsplanerna. Många har flyttat till Eriksberg just för att det ser ut som det gör. De äldre generationerna var framsynta när de lade grunden för det som nu är Eriksberg. Man såg till att det fanns gott om grönområden intill och mellan bostadsområden. Vi vill se mer av den framsyntheten.

Pelling och Stadell skriver att utgångspunkten för planen ska vara ”stadsdelens karaktär med bostäder, grönska och synliga berghällar”. S-politikerna ser trots maktinnehavet inte någon möjlighet att stoppa ”förnyelsen” men lovar att gå ”varsamt” fram. Byggplanen för Hammarparken ger inget utrymme för varsamhet. Varsamhet förklaras i Svensk ordbok med ”kännetecknas av strävan att inte skada”. Det blir mycket tydligt för den som vandrat i området, där Hammarskogsgruppen för tredje gången satt upp plastband som markerar byggnader och ny väg, att det rör sig om genomgripande förändringar i den miljö som har kännetecknat Eriksberg. Man inser att med gårdar mellan huskropparna blir endast enstaka träd kvar. Hällar sprängs bort och grönskan försvinner. De tättbyggda husen kommer att totalt förändra området. Fågelkvittret, grodvisten, rödlistade arter av växter och djur kommer att offras.

Pelling och Stadell har ”gjort sitt bästa för att lyssna”. Att ”lyssna” borde innebära att politikerna i högre grad skulle ta till sig information, kunskap, önskemål och invändningar från medborgarna. Den som lyssnar behöver stanna upp, reflektera, analysera och pröva nya perspektiv. Den processen brukar gynnas av samtal utan låsningar och prestige. Själva grunden för samtalet bör vara hur människor ska leva, bo och trivas i Uppsala. För den som bor i villa finns oftast en trädgård för rekreation och vila. De bostadsnära grönområdena fyller samma funktioner.

När kommunal mark inte räcker till både för grönområden och bostäder, behöver man satsa på att hitta andra alternativ. Redan boende ska få behålla ljus, luft och grönt i sina bostadsområden oavsett om de bor i höghus eller villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet.

Även politiker behöver engagera sig för att bevara våra gamla artrika skogsområden och lyssna på riktigt till den kritik som kommit. Ibland måste även beslutsfattare backa, tänka om och göra en djupare analys. Det är dags att stoppa den oönskade utvecklingen i Eriksberg.