Bygg en ny stad i stället för att förtäta

22 augusti 2019 06:30

Feltänk gällande Uppsalas befolkningstillväxt

Praktiskt taget alla Sveriges städer har gamla anor. Uppsala grundades i en annan tid och med småskaliga lösningar. Med utgångspunkt i den gamla stadskärnan har man i omgångar byggt ut staden. Den snabba utbyggnadstakten gör att det kommer att byggas ännu fler trista bostadshus med bristande boendekvalitet, fler grönområden tas i anspråk och vi kan se fram mot åratal av irriterande och omfattande trafikstörningar.

Den politiska ambitionen är att fortsätta med kritiserade förtätningar både i Uppsalas centrala delar och i ytterområdena, staden är ju tänkt att ge plats åt 350 000 invånare redan om 30 år. Och utbyggnaden tar väl knappast slut där. Det måste handla om ett gigantiskt feltänk!

Varför inte i stället ta lärdom av hur man gjort i andra länder? Som i exempelvis Storbritannien där man för 50 år sedan började anlägga en helt ny och modern stad, Milton Keynes, 8 mil norr om London. Med dagens teknik och infrastrukturlösningar skulle en ny stad inom 8 – 10 mils avstånd från Stockholm kunna anläggas och utformas så att man tar höjd för både nuvarande och framtida utmaningar gällande hållbarhet, boendemiljö, kollektivtrafik m m.

Begränsa utbyggnadstakten av Uppsala och börja redan nu planera för en helt ny stad för att klara trycket från en växande befolkning!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Ljungberg