Brandskydd inte med i planeringen

18 juni 2019 06:00

Hur aningslös får en kommun vara (Erik Pelling i UNT 13/6)? En stad byggd kring en rullstensås – en välkänd grundvattenreservoir – borde väl kunna planera bättre?

Ytterligare en aspekt som ännu inte finns med i Uppsala kommuns stadsplanering är brandskyddet. Den problematiken ska enligt uppgift komma med i framtiden – inom området ”klimatpåverkan”. Men det är ju nu det brinner! Ett intressant tevereportage nyligen visade att Kanada kommit långt i forskningen kring hur tätorter ska planeras ur brandskyddssynpunkt. I stället för att klämma in höghus mellan tallarna i Eriksberg (och Ulleråker) borde man plantera lövträd!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Barbro Kullenberg