Blommande äng gynnar naturen

7 juli 2019 06:55

I Dagens Nyheter den 21:a juni fanns ett reportage om att våga bryta gräsmattenormen till förmån för olika blommande örter och insekter.

På SLU i Ultuna har man omsatt detta i praktiken på olika ytor. Gottsundagipen är ett exempel där Uppsala kommun skulle kunna praktisera detta. I stället för att röja av hela ytan och klippa bort många blommor som humleblomster, smörblommor, prästkragar och klöver med flera, kunde man spara ett område förslagsvis längs Vårdsätraskogen till glädje för fjärilar och bin och andra insekter liksom promenerande människor. Det är dessutom en miljövänlig åtgärd som inte kostar någonting utan tvärtom sparar arbetskostnader och bränsleförbrukning i slåttermaskinen. Med lite eftertanke kan nog parkförvaltningen hitta fler områden där detta skulle kunna praktiseras till mångas glädje och få skulle sakna de torftiga gräsytorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Andreasson Ågren