Blåsta på effekten i klimatsatsningen

18 augusti 2019 06:00

Miljörörelsen har fått ­politiker att tro att stängd kärnkraft är nyckeln till minskad klimatpåverkan. Sedan 90-talet har kärn­kraftens andel i den globala el-mixen minskat från 18 till 10 procent.

Minskningen med 8 procentenheter motsvarar precis ökningen som de förnybara kraftslagen har stått för under samma period, vilket betyder att de fossila kraftslagen har utgjort en orörd konstant andel av elproduktionen under åtminstone 20 år. Samtidigt har elbehovet ökat kraftigt vilket lett till dramatiskt ökade koldioxidutsläpp från elproduktionen.

De enorma belopp som ­satsats på förnybart har inte inneburit något minskat CO2-utsläpp. Internationella energibyrån IAE fram­håller i sin nya rapport vikten av åtgärder för att säkerställa­ långtidsdrift av befintliga­ kärnkraftverk och stöd till att bygga nya reaktorer samt uppmuntra utvecklingen av ny reaktorteknik för att uppnå klimatmålet.

Svenska politiker har en avvikande uppfattning om klimatsatsningar. I Sverige­ satsas miljardbelopp på förnyelsebart med stängning av utsläppsfri kärnkraft, utan att det ger någon minskad klimatpåverkan.

Om vi menar allvar med vår klimatsatsning måste kärnkraftens roll framhållas och diskuteras. Energiöverenskommelsen är en katastrof för arbetet mot klimat­påverkande utsläpp. Effekterna av den hittills förda politiken är uppen­bara, pengarna har inte ­givit ­någon effekt, det ser vi på statistik av utsläpps­nivåerna.

Är det smart att bygga­ vindkraft i norr medan ­effektbristen är akut i södra Sverige utan möjlighet till överföring, med stängning av två reaktorer­ i ­Oskarshamn för att ge plats för vindkraften för­värras problemet? Solceller minskar bara effekten från vatten­kraft och ger ingen klimateffekt.

Det är dags för en ut­värdering av den förda ­politiken, och ett erkännan­de av att satsningen har misslyckats. Stängning av eller minskad förbränning av kol och torv i våra värmekraftverk måste få högsta prioritet.

Tyvärr så kommer inte våra politiker att erkänna att man satsat på fel åtgärder för att inte avslöja sin inkompetens, så vi har redan förlorat kampen mot klimatförändringarna.

Insändare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Leif Hägg