insändare Vi är en grupp i Uppsala som försöker förverkliga ETC-byggs vision om en miljövänligare framtid. Beskrivningen är ”Byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror” Det betyder bra, billiga och nya flerbostadshus med hyresrätt i Uppsala.

Vi tycker att hyresrätt är helt rätt. Tycker du att det skall behövas mycket kapital för att kunna bo till en rimlig kostnad? Tycker du att det är rätt att de som har kapital bor till halva kostnaden eller mindre än de som har hyresrätt?

Våra miljöeffektiva hus är helt i trä inrett med lerfärger, växthus på alla balkonger och med solceller för uppvärmning men även med social gemenskap i form av gemenskaphetsutrymmen där de boende kan umgås.

Projekten som finns i flera städer i Sverige kommer troligen att drivas i stiftelseform. Finansieringen sker med crowdfounding ­­­– en finansieringsform som redan använts med stor framgång till ETC:s projekt för finansiering av solcellutbyggnad.

Vår grupp träffas en gång i månaden och diskuterar, men vi behöver fler som är intresserade och tycker boende i hyresrätt till lägre priser är viktigt.

Vi har haft möte med ansvariga på statsbyggnadsförvaltningen för att diskutera regler för marktilldelning. Det finns förslag på hur husen skall se ut och vilka funktioner som kommer att finnas.