Bidrag bättre än bindor i skolan

9 februari 2019 06:15

Hörde på nyheterna att Vänsterpartiet i Enköping lagt en motion om att gratis erbjuda skolflickor i åldrarna 12-21 år. Ett behjärtansvärt förslag, men Vänsterpartiet bör nog tänka till lite extra på konsekvenserna.

*Först måste kommunen/skolan upphandla de olika bindorna enligt lagen om offentlig upphandling.

*När väl detta är klart ska lämpligt antal bindor levereras till de olika skolorna med jämna mellanrum.

*Varje skola bör ha ett förråd där bindorna ska lagras.

*Någon på skolan ska sedan plocka upp och utrusta någon eller några toaletter med bindorna. samma person bör också inventera behovet och avropa enligt avtalet.

Hur mycket svinn kan det tänkas bli?

Vore det inte bättra att höja barnbidraget och studiebidraget för dessa flickor i åldersgrupperna 12–21 år så kan de själva köpa sina bindor efter tycke och smak. Ingen administration och inget merarbete för de redan arbetstyngda skolorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Edgren