Besvärlig väg till trygghetsboende

18 januari 2019 06:30

Så här går det i verkligheten till när den förträffliga Uppsala bostadsförmedling skall fördela ett ledigt trygghetsboende. Den 9/1 kom ett mail till oss som köande i Uppsala bostadsförmedling att det fanns ett ledigt trygghetsboende i Uppsala.

Intresseanmälan skall vara inskickad den 16/1.

Därefter är den normala hanteringen från Uppsala bostadsförmedling att de 10-20 sökande som står först i kön får ett mail och att den sökande inom 24 timmar skall anmäla sitt intresse för att delta i en visning. Om man inte är hemma den dagen så att man hinner anmäla sitt intresse för visningen så avförs den sökande från möjligheten att få den lägenheten. Visningen för den aktuella lägenheten kommer väl att vara någon av de närmaste dagarna kring den 20/1.

Inflyttningen är sedan satt till den 1/2, alltså den första februari 2019. Då inträder betalningsansvaret för avgiften på 5749 kronor per månad in. För nästan 100 procent av de sökande innebär det kostnader för dubbelt boende på kanske 15 000–20 000 kronor extra för att få förmånen av Uppsala kommuns trygghetsboenden. Du skall också uppfylla vissa kriterier för att komma ifråga. Du skall ha en årsinkomst på 137 976 kronor för just den här lägenheten. För någon annan kan det vara uppåt 180 000 kronor! Om du som sökande av trygghetsboende har en anställning, skall du också visa anställningsintyg från arbetsgivaren!?

Din inkomstuppgift skall också vara färsk. Man skall ha lämnat ny inkomstuppgift för 2019 för att komma ifråga på den här lägenheten. Och det kan man förstås enkelt göra på bostadsförmedlingens hemsida. Så nu sitter väl alla sökande av trygghetsboende framför sina datorer för att göra detta..

Nu blir det ju inte aktuellt för vår del med den här bostaden eftersom det är 87 sökande på just den här lägenheten. Vår köplats är nu cirka 25 efter den ytterst tveksamma organisationen och ihopblandningen av en mängd olika köer . Tidigare var vi bland de fem första på de lägenheter vi anmält intresse på.

Det skall också pekas på att Uppsala bostadsförmedling inte har haft ett enda ledigt trygghetsboende på sin sida över alla lediga boenden, sedan kommunens bostadsförmedling startade för några år sedan.

Uppsala kommun har nästan inte några egna trygghetsboenden att erbjuda. De trygghetsboenden som finns i Uppsala kommer nästan enbart från kommersiella hyresvärdar.

Lycka till!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Eriksson