Bättre om alla färdas till höger

7 september 2019 06:00

Kommentar till insändare av Mona Olsson 4/9

Cyklister som kommer bakifrån mot en gående svänger lika lätt förbi antingen den går på höger eller vänster sida, spelar ingen roll. Om man samtidigt får möte med en annan cyklist och den gående går på höger sida saktar man bara in och ingen av de tre inblandade har något problem. Men det blir besvärligt om den gående går på vänster sida, då måste man ju stanna, hur reagerar den gående då? Det har hänt (eftersom jag ju blockerar dem på den trånga vägen) att de går över till andra sidan, där det ju kommer en cyklist. I mitt fall hände ingen olycka eftersom de såg sig om innan de gick över.

Detta ett försök att förklara varför jag tycker att alla ska färdas till höger. Jag har fler argument.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kerstin Uisk