Barnakuten vill undvika återbesök

5 september 2019 06:15

I en insändare 3 september ifrågasätts varför barn ska komma tillbaka till akuten för kontroll av stygn i stället för att erbjudas tidsbestämt återbesök, med lång väntan som följd.

Vi kan inte uttala oss om det specifika fallet. Då vi inte vet vilket barn det rör sig om vet vi inte om det var något annat än sårkontroll som läkaren var intresserad av att följa upp. Vi kan bara beklaga att det blev en lång väntan.

Barnakutsjukvården vill inte att återbesök och uppföljningar ska ske på akuten. Men tyvärr fungerar det inte i alla lägen. Oftast handlar det om en oro för att barnet inte ska få tillräckligt snabbt omhändertagande i öppenvården. Barnmottagningarna är överbelastade och har många gånger långa väntetider. Vårdcentralerna har olika riktlinjer för hur unga patienter de tar emot, vilket ger en osäkerhet vid remittering.

Att barn ska vårdas på rätt vårdnivå är något vi arbetar med i nuläget inom regionen. Det måste finnas tillgänglighet och kompetens för barnen på olika vårdnivåer så att akutmottagningen kan ta hand om de sjukaste patienterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Bäckman,