Assistenterna ska avlasta lärarna

4 september 2019 06:30

Svar på insändare av Kristina Nord Linden 27/8

Jag är helt överens med Kristina Nord Linden om att lärare, specialpedagoger och kuratorer inte kan ersättas av lärarassistenter. Vi har en annalkande lärarbrist vilket gör att vi behöver fundera över hur vi på sikt ska kunna locka fler till yrket. Jag tror att svaret är att vi måste erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön, möjligheter att utvecklas och göra karriär. Vi behöver också arbeta för att behålla de lärare som arbetar i våra skolor idag. Jag är själv legitimerad lärare och vet hur tuff situationen kan vara och att man ibland upplever att man måste hinna med mer än vad tiden rimligtvis kan räcka till.

Genom att aktivt arbeta med att förbättra lärares arbetsmiljö underlättar vi för dem att fokusera på sitt kärnuppdrag; undervisningen. Skickliga lärare med tid för eleverna är vad som höjer kunskapsresultaten. Många lärare idag upplever att de ansvarar för uppgifter som egentligen inte ingår i deras uppdrag. Lärarassistenter ersätter därför inte lärare, specialpedagoger eller kuratorer på något vis, utan hjälper istället till med att lyfta bort uppgifter som inte kräver en lärarlegitimation och som idag landar på lärarnas bord.

Den påbörjade satsningen på lärarassistenter kommer att utökas så att fler skolor i Uppsala omfattas. Lärarassistenternas arbetsuppgifter kan variera och anpassas utifrån vilka behov som finns på skolan. Idag har vi 14 lärarassistenter i de kommunala skolorna och de upplevs av skolorna som ett gott tillskott och utvärderingar visar att de ger lärarna avlastning. Detta vill vi bygga vidare på och komplettera med att testa även andra alternativ för att minska lärares arbetsbörda. En gymnasieskola testar nu heltidsmentorer och fyra grundskolor har stöd av socialarbetare som har sin arbetsplats i skolan. Vi ska också testa vad förstärkt elevhälsa kan betyda. Senare kommer detta utvärderas för att se vad som ger bäst effekt för att minska lärares arbetsbörda och öka elevernas måluppfyllelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Hedman Skoglund (L)