Varför så hög prishöjning på gymmet

Insändare 20 januari 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldrevänliga Knivsta?
I Uppsala satsar man på flera lokaler för att de äldre ska få motionera gratis! Vad gör man då i Knivsta? Jo, man höjer nu avgifterna på kommunägda Hälsohuset med över 50 procent. Varför? Förklaringen som ges är att det skett påtryckningar från ett privatägt gym som anser att kommunen subventionerar sina tjänster. Men det visste väl ägarna om när de etablerade sig i Knivsta? Ska verkligen de få styra prissättningen när det borde vara upp till varje motionär att välja vilket typ av tjänster som man har råd med? 

Lämna gärna en förklaring här i tidningen.

Med vänlig hälsning Halvpigg pensionär

Rolf Björklund, Knivsta


SVAR: Vissa kort har inte höjts sedan 2014

Prishöjningen på träningskorten på Hälsohuset i Knivsta beror på flera olika saker. Dels har prisjusteringarna som genomförts inte omfattat senior och student sedan 2014, men först och främst får inte Hälsohuset ligga för lågt i sina priser jämfört med andra aktörer på marknaden. I en verksamhet som har ökade kostnader varje år är en prisjustering ibland ett måste. Det som har gjort höjningen så markant den här gången är att några priskategorier inte längre finns tillgängliga men att träningskorten har ett större innehåll. Det är givetvis individuellt hur man känner för innehållet men vi är nöjda med vad vi kan erbjuda. 

Catrine Wermelin, sim- och sporthallschef Hälsohuset

 

Ämnen du kan följa